Criteria

Hieronder de criteria voor de stranden en de jachthavens. Er zijn criteria voor jachthavens en stranden. U treft hieronder een korte versie aan en een versie met een uitgebreide toelichting.

Stranden  Jachthavens
 • het zwemwater is van uitstekende kwaliteit
 • het strand wordt schoongehouden
 • op het strand bevinden zich voldoende toiletten en afvalbakken
 • reddingsmaterialen en een EHBO-post zijn op het strand aanwezig
 • ter bescherming van het natuurlijk milieu van zee, strand en duinen worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd

 
 • water en kades zijn schoon
 • goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig
 • er is een gescheiden afvalinzamelingssysteem, bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater
 • lozenvan (zwart)afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water van de haven is verboden
 • reddings- en blusmaterialen zijn aanwezig
 • er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers
 • er is informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu beschikbaar

Stranden en Jachthavens mogen de Blauwe Vlag erkenning voeren omdat zij voldoen aan strenge Blauwe Vlag criteria op het gebied van milieu, educatie, veiligheid en toegankelijkheid. De houders van Blauwe Vlag zijn zelf volledig verantwoordelijk voor naleving van deze eisen die door Blauwe Vlag International zijn gesteld. Hoewel FEE International en Stichting KMVK de Blauwe Vlag erkende stranden en jachthavens regelmatig controleren, kunnen FEE International, Stichting KMVK en haar betrokken functionarissen niet verantwoordelijk worden gehouden indien er sprake is van het niet nakomen van de eisen op de met Blauwe Vlag erkende locaties.