Criteria

Hieronder de criteria voor de stranden en de jachthavens. Er zijn criteria voor jachthavens en stranden. U treft hieronder een korte versie aan en een versie met een uitgebreide toelichting.

Stranden  Jachthavens
 • het zwemwater is van uitstekende kwaliteit
 • het strand wordt schoongehouden
 • op het strand bevinden zich voldoende toiletten en afvalbakken
 • reddingsmaterialen en een EHBO-post zijn op het strand aanwezig
 • ter bescherming van het natuurlijk milieu van zee, strand en duinen worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd

 
 • water en kades zijn schoon
 • goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig
 • er is een gescheiden afvalinzamelingssysteem, bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater
 • lozingen van afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water van de haven zijn verboden
 • reddings- en blusmaterialen zijn aanwezig
 • er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers
 • er is informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu beschikbaar