Onze strategie: GAIA 20:30

Blauwe Vlag’s doel is om bedrijven te betrekken en empoweren bij het verduurzamen van de toeristische en recreatieve sector. Wij geloven namelijk dat een duurzame en groene gastvrijheidssector bijdraagt aan een samenleving waarin mensen én natuur floreren.

Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met onze partners wereldwijd. Het Blauwe Vlag programma wordt beheerd door de Foundation for Environmental Education (FEE), waaronder ook andere organisaties zoals het eco-keurmerk Green Key vallen. Samen zetten we ons in om de milieuproblemen van vandaag en morgen aan te pakken.

Hiervoor is een strategisch plan opgesteld dat prioriteit stelt aan actie om de urgente bedreigingen van klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en milieuvervuiling aan te pakken. Dit strategische plan is GAIA 20:30.

Wat is GAIA 20:30?
Geïnspireerd door de oude Griekse godin ‘Gaia’ die de aarde personifieert, is GAIA 20:30 onze belofte om de drie brandende milieuproblemen aan te pakken waarmee onze planeet vandaag wordt geconfronteerd. Deze drie milieuproblemen zijn:

  1. Klimaatverandering
    Het klimaat veranderd ongekend snel. De warmste 20 jaar ooit gemeten vonden plaats in de laatste 22 jaar. Klimaatactie is dus nodig, en wel nu. Blauwe Vlag stimuleert dit door deelnemers normen te laten implementeren die klimaatverandering kunnen verzachten, verminderen of omkeren. Daarnaast zal Blauwe Vlag de normen blijven aanscherpen om klimaatneutraliteit te stimuleren door te focussen op energie efficiëntie, duurzaam hulpbrongebruik en consumptiegedrag.
  2. Biodiversiteitsverlies
    Het aantal populaties wilde dieren wereldwijd is van 1970 tot 2014 afgenomen met 60%. En zo’n 35% van de amfibieën, 25% van de naaldbomen, 25% van de zoogdieren, 12% van de vogels en 33% van koraalriffen worden bedreigd met uitsterving. Het verlies van biodiversiteit is niet alleen schadelijk voor de soorten zelf, ook de mens zal de desastreuse gevolgen voelen als deze afname doorzet. Dit vraagt om actie. Blauwe Vlag probeert biodiversiteitsverlies tegen te gaan door pesticide gebruik te verminderen, invasieve soorten te verminderen, groene infrastructuren te promoten, en de huidige normen omtrent de bescherming van inheemse fauna en flora te versterken. Ook worden met behulp van de normen gasten gestimuleerd om mee te doen aan lokale, groene initiatieven die deelnemers opzetten/promoten, en wordt de link tussen bedrijven en de natuur versterkt.
  3. Milieuvervuiling
    In de periode 1950-2020 is de hoeveelheid plastic afval toegenomen van 1,5 miljoen ton plastic per jaar naar 380 miljoen ton plastic per jaar. Hiervan wordt nog geen 9% gerecycled. En maar liefst 92% van de wereldbevolking leeft op een plek waar luchtvervuiling de veilige grens overschrijdt. Blauwe Vlag pakt deze problemen aan door de monitoring en bewustmaking van afvalscheiding, recycling, afvalvermindering en consumptiegedrag te vergroten. Ook wordt zwerfafval management en circulaire economie gestimuleerd, en het gebruik van ‘Single Use Plastics’ geminimaliseerd.

Wat is het doel van GAIA 20:30?
Doel is om kennis omtrent de 3 milieuproblemen, hun oorzaken en hun vernietigende ecologische, sociale en economische gevolgen te bevorderen bij mensen. In samenwerking met onze partners en deelnemers zullen we ondernemers en diens gasten stimuleren en in staat stellen om actie te ondernemen en oplossingen te implementeren om de gevolgen van deze kritieke problemen lokaal, nationaal en wereldwijd te verminderen. Op deze manier kunnen we samen ervoor zorgen dat de wereld ook in de toekomst leefbaar blijft.

Meer informatie
Geïnteresseerd wat het strategische plan nog meer inhoudt? Zie hieronder een uitlegvideo over GAIA 20:30.

Een uitgebreidere uitleg over GAIA 20:30 en de verschillende actiepunten die hierbij horen kun je hier vinden op de website van Foundation for Environmental Education.