Header Groene Wimpel

Groene Wimpel, award voor Blauwe Vlag jachthavens

In Nederland kunnen Blauwe Vlag gecertificeerde jachthavens in aanmerking komen voor een extra award: de Groene Wimpel. Een jachthaven verdient deze wimpel als zij boven op de internationale criteria extra inspanningen gedaan hebben op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven.

U moet dan denken aan extra maatregelen op gebied van energie- en waterbesparing, duurzaam inkopen, gebruik van duurzame bouwmaterialen, extra afval fracties scheiden en maatschappelijke betrokkenheid.

In 2013 zijn deze extra criteria vastgesteld door FEE Nederland. 

In 2023 ontvangen 26 jachthavens de Groene Wimpel. De wimpel heeft een geldigheidsduur van twee jaar.


De jachthavens die de Groene Wimpel in 2023 voeren zijn