Onze SDG's

De SDG’s (Sustainable Development Goals of in het Nederlands ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’) zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen tot 2030. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Om de doelen te halen is het van belang dat iedereen meedoet, van overheden tot aan bedrijven en burgers. Ook de toerisme- en recreatiesector kan en mag niet achterblijven. Binnen Blauwe Vlag helpen en stimuleren wij dan ook stranden en jachthavens om niet alleen duurzamer te worden, maar tegelijkertijd ook bij te dragen aan verschillende SDG’s*.

Ons Blauwe Vlag programma én onze deelnemers dragen bij aan de volgende Sustainable Development Goals:

  • Goal 6 | Schoon water en sanitair
   Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is belangrijk voor de gezondheid van mensen. In Nederland is deze toegang goed geregeld, maar is er nog veel winst te halen op het gebied van waterkwaliteit en efficiënt watergebruik om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst drinkwater schoon en veilig blijft. Hier dragen deelnemers van Blauwe Vlag aan bij door te voldoen aan normen omtrent waterverontreiniging tegengaan en waterbesparing.Zo is er een gescheiden afvalinzamelingssysteem voor afvalwater bij jachthavens, is het lozen van afvalwater op oppervlaktewater verboden en moet de waterkwaliteit bij stranden de EU-classificatie ‘uitstekend’ hebben. Qua waterbesparing kan er op jachthavens o.a. gebruik worden gemaakt van waterbesparende kranen, douchekoppen en toiletten. Jachthavens met de Groene Wimpel gebruiken daarnaast o.a. milieuvriendelijke reinigingsmiddelen die biologisch afbreekbaar zijn. Ook gebruiken zij waterbesparende kranen, douchekoppen en toiletten, en wordt regenwater gebruikt om toiletten door te spoelen en het groen te bewateren.
  • Goal 7 | Betaalbare en duurzame energie
    Ons energieverbruik is nog steeds voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen, wat daarmee bijdraagt aan klimaatverandering en diens desastreuse gevolgen. Duurzaam energieverbruik dat betaalbaar is voor iedereen dient daarom gestimuleerd te worden. Dit kan door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en energieverbruik efficiënter te maken. Zo stimuleren we deelnemers binnen het Blauwe Vlag programma energiezuinige verlichting toe te passen bij sanitaire gebouwen, openbare verlichting en reddingsposten, en verlichtingssensoren te instaleren in sanitaire gebouwen. Daarnaast stimuleren we Groene Wimpel houders om o.a. overal in het bedrijf energiezuinige verlichting toe te passen, groene stroom in te kopen, eigen energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, slimme thermometers te gebruiken en het gebouw goed te isoleren.

  • Goal 12 | Verantwoorde consumptie en productie
   Een betere wereld begint bij ons eigen gedrag. Onze consumptie en productie kan de druk op het milieu aanzienlijk verlagen als we efficiënter omgaan met grondstoffen. Ook de producten die we kopen maken hierbij een groot verschil. Wij stimuleren onze Blauwe Vlag deelnemers (en zij daarmee hun gasten) dan ook verantwoord te consumeren en produceren. Zo dienen er meerdere activiteiten aangeboden te worden die consumenten informeren op het gebied van milieu en duurzaamheid.  Ook wordt afvalscheiding en recycling gestimuleerd, én worden reinigingsmiddelen en bouwmaterialen voorzien van een milieukeurmerk gestimuleerd. Groene Wimpel houders dienen daarnaast o.a. reinigingsmiddelen, textielproducten, voedsel en drank te hebben die zijn voorzien van een milieu- en/of Fairtrade keurmerk. Ook dient de menukaart veganistisch of vegetarische gerechten te bevatten, wordt afvalscheiding en recycling gestimuleerd, dienen bouwmaterialen een milieukeurmerk te hebben, én worden gasten geïnformeerd over de positieve impact van verantwoorde consumptie.
  • Goal 13 | Klimaatactie
   De klimaatcrisis en de nadelige effecten daarvan worden steeds meer zichtbaar. De veranderingen die plaatsvinden vormen niet alleen een bedreiging voor de natuur, maar ook voor de mens en de manier waarop wij leven. Het is daarom noodzakelijk om klimaatverandering zo snel mogelijk af te remmen doormiddel van klimaatactie. Ook onze Blauwe Vlag deelnemers spelen hier een rol van betekenis in, door zowel zelf actie te voeren én door gasten te overtuigen hetzelfde te doen. Zo dient er een duurzaamheidsactieplan opgezet te worden en dient er verduurzaming plaats te vinden binnen verschillende aspecten van het strand of de jachthaven, zoals afvalscheiding en energieverbruik. Daarnaast wordt milieueducatie gestimuleerd om gasten te informeren en voor te lichten over o.a. klimaatverandering en hoe zij milieuvriendelijker kunnen verblijven als gast zijnde. Groene Wimpel houders gaan nog een stapje verder en worden gestimuleerd verduurzaming binnen de gehele bedrijfsvoering door te voeren, waaronder vergroening, duurzaam inkopen en mobiliteit.
  • Goal 14 | Leven in het water
   Zeeën en oceanen bedekken maar liefst 71% van het aardoppervlak en vormen het grootste ecosysteem ter wereld. Zoetwatergebieden zoals rivieren en meren spelen daarnaast een onmisbare rol in onze drinkwatervoorziening en landbouw. Water is daarmee van onschatbare waarde voor al het leven op aarde, waaronder onze. Toch heeft water en diens biodiversiteit het zwaar te verduren door klimaatverandering, vervuiling en overbevissing. Deze 3 problemen tegengaan is dus van belang, en al helemaal als je als strand of jachthaven afhankelijk bent van het recreatieve nut ervan zoals het geval is bij onze deelnemers. Daarom stimuleert Blauwe Vlag het tegengaan van klimaatverandering doormiddel van verduurzaming van de bedrijfsvoering. Het tegengaan van watervervuiling wordt daarnaast gestimuleerd door zwerfafvalpreventie, sanitaire aansluiting op het riool, periodieke waterkwaliteitscontrole waarvoor lozing van rioolwater en/of industrieel afval verboden is en de waterkwaliteitsclassificatie ‘uitstekend’ die gehaald dient te worden. De Groene Wimpel stimuleert ook tegengaan van watervervuiling door biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen te gebruiken, en overbevissing wordt bestreden door vegetarisch/veganistisch eten aan te bieden op de menukaart en de vis die wel wordt aangeboden te voorzien van het MSC of ASC label.

  • Goal 15 | Leven op het land
   Naast leven in de zee is leven op het land even belangrijk om te behouden. Dit omvat zowel het beschermen als het herstellen en beheren van ecosystemen en de biodiversiteit die steeds verder onder druk komen te staan door klimaatverandering, bevolkingsdruk en intensivering van het landgebruik. Blauwe Vlag deelnemers dragen hier op zowel lokaal als wereldwijd niveau aan bij. Zo dienen deelnemers milieu-informatie te geven aan gasten over nabijgelegen kwetsbare fauna en flora op het land, en worden milieugevaarlijke afvalstoffen die in de natuur kunnen komen geweerd. Jachthavens met de Groene Wimpel worden daarnaast gestimuleerd om de biodiversiteit rondom hun pand te verhogen doormiddel van vergroening. Denk hierbij aan de aanleg van een insectenhotel, groen dak, vlindertuin met inheemse planten, of andere manieren van vergroening. Ook wordt de inkoop van producten met een milieu- en/of circulair keurmerk gestimuleerd om de negatieve productie impact van o.a. ontbossing en mijnbouw te beperken.  

  • Goal 17 | Partnerschap om doelstellingen te bereiken
   Om te verduurzamen is samenwerking noodzakelijk, ook op internationaal niveau. Hiermee kunnen de capaciteit en middelen namelijk versterkt worden die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Daarom is Blauwe Vlag onderdeel van Foundation for Environmental Education (FEE International). FEE is een van 's werelds grootste organisaties voor milieueducatie die met behulp van verschillende programma’s (waaronder Green Key en Blauwe Vlag) mensen in staat stelt om een ​​milieubewuste wereld te creëren, duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen én natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Met meer dan 100 aangesloten organisaties in 81 landen zorgt deze partnerschap ervoor dat onze impact groter is én de andere SDG’s wereldwijd sneller gehaald kunnen worden. Verder wordt Blauwe Vlag in Nederland uitgevoerd door Stichting KMVK: een samenwerking tussen de organisaties van ANWB, Koninklijke Horeca Nederland en HISWA-RECRON om de toerisme- en recreatiebranche te verduurzamen. 

* Aan welke normen je moet voldoen hangt ervan af of je een strand of jachthaven bent. Daarnaast zijn niet alle normen verplicht, maar zijn er ook optionele normen die niet door elk strand of jachthaven uitgevoerd worden. De exacte manier waarop een jachthaven of strand bijdraagt aan de bovenstaande SDG’s kan daarom verschillen.