waterkwaliteit mobiel

waterkwaliteit

De Blauwe Vlag stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het zwemwater op de stranden. De kwaliteit van het zwemwater wordt gemeten aan de hand van bacteriële bemonstering van E-coli en Intestinale Entrococcen. De Blauwe Vlag werkt met hetzelfde systeem als de EU landen volgens de Nieuwe Richtlijn Zwemwaterkwaliteit.

Er wordt gewerkt met voorspellingsmodellen op basis van jaargemiddelden van vier voorgaande jaren. Uit deze berekeningen komt een uitslag die leidt tot klassering van het zwemwater. Vanaf 2013 wordt in Nederland gewerkt met de EU klassering van zwemwaterkwaliteit:
1) uitstekend
2) goed
3) aanvaardbaar
4) slecht.
De Blauwe Vlag stranden dienen in de klasse uitstekend te vallen.

Regelmatig wordt het zwemwater bemonsterd. De resultaten van deze bemonstering kunt u lezen op de website www.zwemwater.nl.