Deelnemer

WSV de Peiler

Icon_blauwe-vlag3

Vianen

Luchtfoto de peiler.jpgVergroot afbeelding

Onze haven ligt perfect voor passanten die stroomopwaarts komen vanuit de richting Rotterdam en willen overnachten alvorens door te varen naar Arnhem, Tiel of Nijmegen. En voor passanten die stroomafwaarts net de Beatrix sluizen uit komen en willen overnachten alvorens door te varen naar Rotterdam, Dordrecht of de Zeeuwse eilanden. Ons passanten tarief is € 2,- per strekkende meter en er is altijd plaats voor uw boot. Er kan alleen met pin betaald worden. wsv De Peiler is opgericht in 1972 door een aantal enthousiaste bootbezitters die mogelijkheden zagen in de ontwikkeling van een haven-accommodatie in een zandwinningsput die was ontstaan bij de verbreding van de A2 bij Vianen. Aanvankelijk beschikte men over slechts enkele ligplaatsen aan een eenvoudig houten steigertje. Al snel nam de belangstelling toe en werd met zelfwerkzaamheid van leden de accommodatie fors uitgebreid. De vereniging telt ruim 250 leden. Het 4,3 hectare grote gebied is eigendom van de vereniging.

Website: WSV de Peiler