Alles over de energiebesparingsplicht én informatieplicht per 1 juli 2019

maandag 03 juni 2019 09:55

Voor 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. De rapportages kunnen sinds 28 februari 2019 in eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend.

Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren.

Met de Wetchecker energiebesparing kunt u gelijk checken of u een informatieplicht heeft en of u aan andere energiebesparingsverplichtingen moet voldoen.

De verplichtingen van de EML's zijn ook verwerkt in de normenset van het Green Key keurmerk. Ondernemers van Green Key gecertificeerde bedrijven worden zo automatisch aan deze verplichtingen herinnerd en dit wordt in één moeite meegenomen in diverse energiebesparingsmaatregelen. Bij aanvullingen/wijzigingen van EML's zullen deze direct in de normenset verwerkt worden zodat Green Key gecertificeerde bedrijven altijd-up-to-date zijn.

Erkende Maatregelenlijsten
Uitgangspunt voor de informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De actuele EML met daarin nieuwe maatregelen is 5 maart 2019 gepubliceerd. Ook zijn er meer subsectoren en gebouwtypen toegevoegd.

Bereid u goed voor op de informatieplicht

  1. Bekijk de introductiefilm Informatieplicht Energiebesparing
  2. Gebruik het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing om te controleren of uw bedrijf of instelling aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
  3. Heeft u een informatieplicht bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel het echte rapporteren, doet u in eLoket.
  4. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Hoe u dat moet doen, staat in het stappenplan.
  5. Loop voor dat u gaat rapporteren de complete EML voor uw bedrijfstak door op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw bedrijf of instelling geen EML zet dan op de rij welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen die voor uw bedrijf of instelling een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.
  6. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen maatregelen in eLoket.

EED ondernemingen (Europese Energie Efficiency-richtlijn)

EED-ondernemingen (dit zijn bedrijven/concerns met meer dan 50 miljoen jaaromzet en meer dan 250 fte) hebben iets langer nog de tijd. Voor hen geldt dat zij elke vier jaar een energieaudit moeten doen en voor 5 december 2019 een rapportage over de informatieplicht moeten hebben ingediend. 
Zie voor meer informatie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/energie-efficiency/

Achtergrondinformatie

« Terug

Reacties op 'Alles over de energiebesparingsplicht én informatieplicht per 1 juli 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.